Komunální politika

zastupitelé za ČSSD v dalších obcích Kroměřížska

Osíčko

Bc. Lenka Gajdušková
Alena Gerhardová - místostarostka
Zbyněk Grygar
Alois Janda
Antonín Kyjovský
Antonín Ondroušek   
Miroslav Olivík
Josef Přadka
Václav Smolka - starosta  
      

 

Prusinovice

MVDr. Jaroslav Koplík
František Mikeška
Květoslava Smolková - starostka           

 

Rajnochovice

Jiří Hešlar - člen rady
Leoš Hildebrand
Jiří Fojtík
Jan Kobliha - člen rady
Tomáš Strapek
Renata Halajová   

 

Rymice

Ing. Martin Bartík - starosta
Ing. Svatopluk Procházka
Bc. Andrea Konečná
Roman Plšek          

 

Soběsuky

Pavel Dvořák        
Marek Lamoš
Pavel Palička
Karel Pelikán
Táňa Řezáčová
Josef Škrabal - starosta
Eva Štor Hudečková - místostarostka
Josef Zapletal
Martin Zapletal     

    
Zborovice

Josef Šmíd st.  


Zlobice

Oldřich Červinka - místostarosta  
Josef Kocián

Monika Kočařová  
Zbyněk Lízal    

Lenka Pluhařová