Místní organizace ČSSD Kroměříž má nové vedení.

Bc. Karel Holík se stal novým předsedou místní organizace ČSSD Kroměříž. Dalšími členy užšího vedení sedmičlenného výboru MO se stali Jaroslava Krejčiříková, DiS., Mgr. Miloslava Nosková, Ing. Věra Nováková, Ing. Petr Opravil, MUDr. Olga Sehnalová, MBA a Marek Šindler.


1. 3. 2017


Místní organizace ČSSD Kroměříž si zvolila své nové vedení.

Senátora Miloše Malého vystřídá po dvou letech poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová. Dalšími členy užšího vedení devítičlenného výboru MO se stali Marek Šindler, Karel Holík, Jan Slanina, Miloslava Nosková, Věra Nováková, Jaroslava Krejčiříková, Miloš Malý a Miroslav Daněk.
"Přebírám vedení naši místní organizace pro období bez komunálních voleb. Proto za svůj úkol považuji zejména konsolidaci organizace a zlepšení komunikace jak mezi členy, tak směrem k veřejnosti, která musí byt mnohem výraznější a otevřenější a také průhlednější, pokud jde o politiku sociální demokracie na komunální úrovni.“ dodala nová předsedkyně MO Olga Sehnalová.

6. 1. 2015


O nás

7. dubna 1878 byla v hostinci U Kaštanu v pražském Břevnově založena Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku. Ve svém prvním politickém programu měla například boj za volební práva, kratší pracovní dobu, lepší pracovní podmínky...

 

Česká strana sociálně demokratická je tedy nejstarší politickou stranou u nás s více než 130-tiletou historií. Svou činnost obnovila v Kroměříži  bezprostředně v prvních týdnech po listopadu 1989 a jejími členy tehdy byli jak předváleční sociální demokraté, tak lidé s levicovým cítěním, kteří chtěli navázat na evropské sociálně demokratické hnutí.

V následujícím období prosazování pravicového pojetí transformace české společnosti orientované pouze na všeobecnou privatizaci, spoléhání se na neviditelnou ruku trhu bez přívlastku, bez posuzování širších společenských souvislostí a dopadů se ukázalo, že taková cesta vede k rozdělení společnosti jen na základě majetku a úspěchu a že taková společnost je jako celek chudá.  Sociální demokracie sdružuje lidi, kteří chtějí společnost, kde slova jako „svoboda, spravedlnost, solidarita“ nejsou jen prázdnými pojmy. 


Programem současné sociální demokracie je evropský sociální model, založený na sociálně a ekologicky orientovaném tržním hospodářství, v níž svou nezastupitelnou roli hraje občanská společnost, ale také stát, který musí korigovat selhání tržních sil a zejména garantovat dostupnost veřejných služeb, jako je zdravotnictví, sociální služby, školství, veřejná doprava, atd.
Tento program prosazuje sociální demokracie na všech úrovních, v komunální politice, stejně jako na úrovni krajské, celostátní či evropské.
 
 

V Kroměříži se Sociální demokracie od roku 1990 zúčastnila všech voleb do samosprávy města Kroměříže.

  • 1990 - do Zastupitelstva města Kroměříže byl na společné kandidátce menších stran zvolen pan Marek Šindler.
  • 1994 - Ing. Olga Sehnalová, která se stala současně místotarostkou města Kroměříže, Mgr. Miloslav Fritz, Marek Šindler.
  • 1998 - již 6 mandátů a to MUDr. Olga Sehnalová - místostarostka, Mgr. Miloslav Fritz, Mgr. Miloslava Nosková, Luděk Ševčík, Marek Šindler, Rudolf Vykydal.
  • 2002 - MUDr. Olga Sehnalová - místostarostka, MUDr. Jan Brožík, Ing. Věra Nováková, Ing. Olga Sehnalová, Rudolf Vykydal.
  • 2006 – zastupiteli se stali Mgr. Miloš Malý - starosta, MUDr. Olga Sehnalová,MBA - místostarostka, Mgr. Miloslava Nosková, Ing. Olga Sehnalová, Ing. Jan Slanina, Marek Šindler.
  • 2010 - Mgr. Miloš Malý – místostarosta, Karel Holík, Mgr. Miloslava Nosková, Ing. Věra Nováková, MUDr. Olga Sehnalová, MBA, Marek Šindler.
  • 2014 - Karel Holík, MUDr. Olga Sehnalová, MBA, Ing. Jan Slanina, Marek Šindler - místostarosta
 

Místní organizace Kroměříž dosahuje dlouhodobě velmi dobrých volebních výsledků.

Věříme, že k tomu přispívá jak angažovanost v komunální politice, tak také práce pro veřejnost na bázi dobrovolnosti a volného času, vzpomenout za všechny můžeme například počítačové kurzy pro veřejnost či cvičení pro ženy v rámci Sokola Kroměříž vedené Ing. Olgou Sehnalovou, dlouholetou předsedkyní MO Kroměříž.

Řada dalších našich členů se podílí na práci různých neziskových organizací - zahrádkáři, organizace osob se zdravotním handicapem, sportovní organizace.


Besedy a přednášky pro veřejnost na různá témata organizuje MO ČSSD Kroměříž průběžně, stejně jako tradiční oslavy 1. Máje v Kroměříži.


Zástupci místní organizace v zákonodárných sborech:

V letech 1996 - 2002 byla Ing. Olga Sehnalová poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V roce 2009 byla MUDr. Olga Sehnalová, MBA  zvolena poslankyní Evropského parlamentu
V roce 2010 byl Mgr. Miloš Malý zvolen senátorem Parlamentu ČR


Složení výboru místní organizace v Kroměříži (údaje upraveny 6. 1. 2015):


Miroslav Daněk
Karel Holík
Jaroslava Krejčiříková, DiS.
Mgr. Miloš Malý
Mgr. Miloslava Nosková
Ing. Věra Nováková
MUDr. Olga Sehnalová, MBA - předsedkyně
Ing. Jan Slanina
Marek Šindler