Premiér: Vláda plní klíčový úkol a už třetí rok snižujeme nezaměstnanost, v září klesla na 5,2 %, což je nejméně od prosince 2008

Premiér: Vláda plní klíčový úkol a už třetí rok snižujeme nezaměstnanost, v září klesla na 5,2 %, což je nejméně od prosince 2008

10. října 2016

Příznivý vývoj ekonomiky se promítá i do dnes zveřejněných výsledků Úřadu práce. Podle aktuálních údajů o vývoji trhu práce, došlo v září 2016 k dalšímu zlepšení a tato oblast se již dle Úřadu práce ČR dostala na předkrizovou úroveň. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,2 %, pro srovnání: v srpnu 2016 byla tato hodnota 5,3 %, a v září 2015 byl tento podíl na úrovni 6 %.

Mimořádně pozitivní je, že se nám daří snižovat podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. V meziročním srovnání je letošní zářijová hodnota nejnižší za poslední dva roky. Zatímco v září 2014 tvořili lidé, kteří byli bez práce déle než rok, 45,7 % z celkového počtu nezaměstnaných a o rok později 45 %, letos jejich podíl klesl na 40,8 %.
Potěšující je také zpráva, že počet nezaměstnaných absolventů je nejnižší za poslední tři roky. Bez práce bylo jen 17 514 bývalých studentů (září 2013 – 37 301, září 2014 – 29 373, září 2015 – 23 089).
Jsem rád, že naše vláda již třetí rok po sobě plní klíčový úkol, snižuje nezaměstnanost a vytváří nová pracovní místa. Je to výsledek intenzivní práce vlády a zejména ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.
Podařilo se nám prosadit a změnit řadu důležitých opatření, především postupně zvyšovat minimální mzdu, což zásadně zvyšuje motivaci lidí k přijímání pracovních nabídek a neohrožuje zaměstnanost v ČR, jak prokázala i nedávná studie Úřadu vlády. Podařilo se také obnovit funkčnost Úřadů práce, jejichž chod byl po minulých vládách v rozvalu. Výsledkem aktivní spolupráce Úřadů práce se zaměstnavateli je mimo jiné nárůst počtu volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 140 993, což je o 1 725 více než v srpnu a o 32 420 více než před rokem.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, předseda České strany sociálně demokratické

převzato ze: www.cssd.cz