Premiér Sobotka: Odliv zisků z České republiky je neúměrně vysoký, problém chci začít řešit

Premiér Sobotka: Odliv zisků z České republiky je neúměrně vysoký, problém chci začít řešit

14. listopadu 2016

Míra odlivu výnosů z české ekonomiky je dlouhodobě přinejmenším dvakrát vyšší, než by odpovídalo objektivním makroekonomickým podmínkám v Evropské unii. Vyplývá to ze studie, kterou vypracoval Úřad vlády ČR na základě úkolu z Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR.

 

Analýza ukazuje, že prakticky veškerý růst ekonomiky od roku 1995 je dán expanzí zahraničního sektoru. Objem ekonomiky v domácím vlastnictví nezaznamenal prakticky žádný reálný růst, zatímco objem aktivit v zahraničním vlastnictví ve stejném období vzrostl sedmkrát. Česká ekonomika tak nedokázala plně využít potenciálu přímých zahraničních investic.

Česká republika současně čelí trvalému poklesu přílivu zahraničních investic, na kterých je do značné míry závislá. To představuje nebezpečí s ohledem na budoucí hospodářský růst a konvergenci k vyspělým zemím západní Evropy.

„Výsledky analýzy považuji za alarmující, naše země čelí neúměrně velkému odlivu výnosů české ekonomiky do zahraničí a je nutné zahájit debatu o možných opatřeních a řešeních tohoto stavu. Diskusi budu chtít v nejbližší době odstartovat a za pomoci odborné veřejnosti hledat vhodné řešení, které by mohlo věc změnit," uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Analýza identifikovala i konkrétní sektory s nejvyšším objemem odlivu výnosů do zahraničí. Jedná se především o odvětví se síťovým charakterem. Především v sektorech energetiky, vodárenství nebo telekomunikací tak pravděpodobně existuje prostor pro efektivnější regulační systém, který momentálně nemotivuje k dostatečným reinvesticím a umožňuje proto snadný odliv vysokých výnosů.

Diskuse se musí vést i nad efektivitou sektorů s omezenou konkurencí, spravedlivým daňovým mixem, fungováním vnitřního trhu Evropské unie a v důsledku nedostatečnou mzdovou úrovní v České republice.

převzato ze: www.cssd.cz