Olga Sehnalová k doporučením týkajícím se zemědělců v rámci potravinového řetězce

Olga Sehnalová k doporučením týkajícím se zemědělců v rámci potravinového řetězce

14. listopadu 2016

Pracovní skupina pro zemědělské trhy dnes evropskému komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova Philu Hoganovi předložila svá doporučení týkající se zemědělců v rámci potravinového řetězce.

Kvůli obavám, že zemědělci nesou největší břemeno kolísání cen a dlouhotrvajících období nízkých cen, došla pracovní skupina ve své zprávě k závěru, že politický rámec upravující dodavatelský řetězec „lze dále zlepšit a měl by se také nadále zlepšovat". Zpráva dále vyzývá k zavedení nových pravidel na úrovni EU, jež by se týkala určitých nekalých obchodních praktik, a také k provádění účinných režimů prosazování předpisů v členských státech, například prostřednictvím využití rozhodce.

Závěry dnes publikované zprávy Pracovní skupiny pro zemědělské trhy zřízené při Evropské komisi jednoznačně vítám. Odpovídají tomu, po čem volal Evropský parlament ve zprávě o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci, kterou jsme drtivou většinou přijali na jaře letošního roku," komentovala výstup skupiny poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která byla u zprávy Evropského parlamentu zpravodajkou za frakci sociálních demokratů.

Po letech přešlapování Evropské komise je na stole další jasné doporučení k vyváženému postavení všech aktérů potravinového řetězce na vnitřním trhu. Věřím, že se tedy konečně dočkáme i příslušného legislativního návrhu," dodala Sehnalová.

Celé znění tiskové zprávy, kterou dnes publikovala Evropská komise, naleznete spolu s dalšími informacemi na https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16–3658_cs.htm.

 

MUDr. Olga Sehnalová, MBA, poslankyně Evropského parlamentu za ČSSD

převzato ze: www.cssd.cz