Na lid musí být vrchnost přísná. Zejména na ten slušný!

3. 4. 2013 Tak občané České republiky dostali další dárek od Nečasovy vlády - suchou zpravodajskou řečí: „Vláda dnes schválila změnu zákona o soudních poplatcích, kterou reaguje na prezidentskou amnestii.“ Prý se amnestií (milostí a odpuštěním) stala jiným křivda. Jak je to možné? Vždyť přece amnestie podléhá spolupodpisu předsedy vlády, který takto zastupuje mocenský orgán – vládu, která je za provedení amnestie odpovědná. Jak zastupovala vláda prostý lid? Podle průzkumů názorů občanů jedním slovem „katastrofálně“. Nebo jej nezastupovala či snad zastupovala někoho jiného? A tak nám za tento nevděk dala dárek v podobě nákladů spojených s odpuštěním soudních poplatků těm poškozeným, kteří se budou chtít domoci spravedlnosti. Ti, stejně jako všichni ostatní daňoví poplatníci, se tedy budou podílet na zachraňování alespoň nějaké spravedlnosti prostřednictvím výdajů eráru. A to kvůli arogantní amnestii prezidenta Klause a nezodpovědnému chování vlády včetně jejího předsedy. Nakonec jsou tedy těmi nespravedlivě postiženými: morálka, všichni poctiví a daňoví poplatníci. V Kocourkově na tom byli určitě líp.

Rudolf Vykydal