místopředseda OVV ČSSD Kroměříž

Ing. Jaroslav Drozd