Ministři zemědělství budou řešit dvojí kvalitu potravin

Ministři zemědělství budou řešit dvojí kvalitu potravin

17. května 2016

V Bruselu dnes zasedá Rada EU pro zemědělství a rybolov. Ministři se budou mimo jiné na popud České republiky věnovat dvojí kvalitě značkových výrobků.

Aktivitu České republiky na ministerské úrovni vítá Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu za ČSSD, která na problematiku dvojí kvality výrobků na půdě unijních institucí dlouhodobě upozorňuje a v minulosti také stála u dvou srovnávacích výzkumů vybraných potravin: "Požádala jsem pana premiéra o součinnost ve věci prošetření možné deformace vnitřního trhu EU a diskriminace evropských spotřebitelů s ohledem na rozdílnou kvalitu produktů uváděných na trh v různých členských zemích, protože se jedná o záležitost vnitřního trhu, která jednoznačně vyžaduje řešení na evropské úrovni. Jsem proto velmi ráda, že po písemných interpelacích Komise ze strany ministrů průmyslu a zemědělství iniciuje Česká republika debatu také na úrovni členských států. Současná vláda potvrzuje, že vnímá hlas nespokojených spotřebitelů, a věřím, že předložením věcných argumentů  využijeme příležitosti k otevření široké diskuze, která donutí konat i dosud velmi pasivní Evropskou komisi,“ říká Olga Sehnalová.

 

MUDr. Olga Sehnalová, MBA, poslankyně Evropského parlamentu za ČSSD

převzato ze: www.cssd.cz