Lípy Velehradská

20.06.2011 12:16

Poškození kořenového systému při rekonstrukci chodníku na Velehradské ulici, po němž musela být vykácena jedna z nejcenějších lipových alejí ve městě, je neomluvitelné. Souhlasím s interpelací kolegy MUDr. Kremla na posledním jednaní Zastupitelstva města Kroměříže, ve kterém žádá vyšetření totoho postupu a určení osobní zodpovědnosti i opatření, aby při dalších rekonstrukčních pracech k podobnému selhání nedošlo.  

(fotografie zásahu do kořenových systémů ve fotogalerii)

 

MUDr. Olga Sehnalová, MBA

—————

Zpět