Jan Slanina - nové výbory Zastupitelstva města Kroměříž

25.11.2014 12:40

Vážení přátelé, vážení občané.

 

Dovolte mi prosím, abych na prvním místě poděkoval voličům - všem, kteří v Kroměříži a v jejích místních částech přišli k podzimním komunálním volbám. Věřím, že i při počtu 4 zastupitelů za ČSSD můžeme udělat hodně pro město Kroměříž a splnit většinu našich předvolebních programových cílů.

 

 Koalice, která vznikla ze zastupitelů města, hned na začátku volebního období dokazuje snahu o jeho rozvoj a ochranu historických hodnot zřízením dvou výborů – vedle výboru finančního a kontrolního, také výboru pro územní plánování a výboru pro regeneraci městské památkové rezervace.

 

 K práci těchto výborů bude nezbytná podpora a hlavně spoluúčast občanů města.

Jména členů výborů jsou již známa, po schválení jednacích řádů na 2. zasedání ZMK 18. 12. 2014 začne práce naplno.

 

 Občany chci následně požádat o spolupráci na přípravě nového územního plánu, ale také regulačního plánu městské památkové rezervace města Kroměříže.

Mým záměrem je na těchto stránkách i v tisku pravidelně informovat nejen o novinkách, ale i o běžné agendě těchto výborů.

 

 

Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Slanina

Předseda výboru pro regeneraci městské památkové rezervace (MPR) a člen výboru pro územní plánování Zastupitelstva města Kroměříže

 

V Kroměříži 24. 11. 2014

—————

Zpět