naši lidé

Zastupitelé Města Kroměříž ve volebním období 2014-2018

Holík Karel (člen Rady)

MUDr. Sehnalová Olga, MBA

Ing. Slanina Jan (předseda výboru pro regeneraci městské památkové rezervace)

Šindler Marek (místostarosta)

Komise Rady a výbory zastupitelstva města Kroměříž - členové za ČSSD

Komise bytová

Ing. Kemény Roland
Šindler Marek - předseda

 

Komise kulturní, společenská a pro partnerská města

Mgr. Nosková Miloslava


Komise pro cestovní ruch a prezentaci města

Konečný Roman


Komise pro dopravu a BESIP

Ing. Fuksová Věra


Komise pro nakládání s majetkem města

Ing. Opravil Petr


Komise pro prevenci kriminality

Mgr. Malý Miloš - předseda


Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání

Mgr. Nosková Miloslava


Komise pro životní prostředí

Ing. Nováková Věra


Komise sociální a zdravotní, pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita

MUDr. Brožík Jan


Komise sportovní

Holík Karel - předseda

Krejčiříková Jaroslava, DiS.


Povodňová komise města Kroměříže zřízená podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Mgr. Malý Miloš
Šindler Marek


Finanční výbor

Holík Karel
Ing. Nováková Věra
Šindler Marek


Kontrolní výbor

Mgr. Nosková Miloslava


Výbor pro regeneraci MPR a pro rozvoj města

Ing. Fuksová Věra